No Name

Ty a tvoja sestra

e|--12----------
H|-----12-------
G|-----------9--

E A 3x
H

EJediné čo Ana tebe si Ecením A,
Eje tvoja sestra Akvôli nej sa Emením, A
Eja viem že kvôli tebe Avymyslel som Eráno, A
Ekvôli sestre však Aobetujem C#mispánok. H
APozerám sa v Eočiach vidím Ajas
Avďaka tvojej Esestre ľúbim Azas.

Na svete sú veci čo sú krásne,
tvoja sestra mi ich dala to je jasné,
to čo mi ty dávaš to je málo
opýtaj sa sestry čo sa stalo...

®
Tak sa Apýtam pre ktoHrú mi srdce Ebije,
Akvôli tebe dýcham, no Hkvôli sestre Ežijem.
AJedno čomu verím sú Htvojej sestry C#mipery.
A Ajedno čo ma mrzí - si Hty a tvoje slEzy.

C#miPozerám sa Aráno z okna Evidím teba, Hsestru,
Eneviem prísť Ana to ktorú Evezmem za neHvestu.

®


®
Tak sa Cpýtam pre ktoDrú mi srdce Gbije,
Ckvôli tebe dýcham, no Dkvôli sestre Gžijem.
CJedno čomu verím sú Dtvojej sestry Gpery.
CA jedno čo ma mrzí - siDty a tvoje Gslzy.

CTy a tvoja sestra, uóDou
Gou uóCou uóou uóDou uóGou.
CJedno kvôli ktorej dýcham
Dkvôli ktorej Gžijem.
CTy a tvoja sestra, uóDou...

E A