Nocadeň

Kým nás smrť nerozdelí

Akordy sú v originálnej tónine. Pre ľahšie hranie je lepšie transponovať o -1

EbDnes robíAbme veci CminečakaBné.
EbZostrelíAbme hviezdy Cmina počkaBnie.
Skrýva sa v nás divná sila.
Zem pre nás nie je príťažlivá.

®
Kým nás smrť EbnerozdeAblí, Cmi B
dovtedy Ebtomu neveAbrím. Cmi B
Kým nás smrť nerozdelí,
dovtedy tomu neverím.

Dnes túžime byť oklamaní.
Zápalkou hasiť steblá trávy.
Skrýva sa v nás divná sila.
Zem pre nás nie je príťažlivá.

®


A Cmihviezdy s nebom plačú.
A Abbolesť má chuť sladšiu.
A Cmiticho v nás Ebtlie... Ab B

®


®