Nocadeň

Pod lampou

Akordy sú v originálnej tónine. Pre ľahšie hranie je lepšie transponovať o -1

    B                 Ebsus2
e|----6-----6-----------6-----6--------
H|------6-----6---6-------6-----6---6--
G|--------7-----7-----8-----8-----8----
D|--8----------------------------------

BPod lampou Eb
skúšam Dmisvetlo nájsť, Cmi
Bizbou sa plazí Ebhad,
izbou sa plazí Dmihad. Cmi

Pod lampou
pár dní zhasnutou,
vo váze vädne mak,
vo váze vädne mak.

/: V Btichu sám film Cmistráca dej
Dmitrháš pás cez Cmislzy sa smej. :/

®
Do očí Cmifúkneš dym
na nebo Dmipadá hmla
prstom mi Cmiukážeš
k anjelským Ebzáhradám.
Do očí Cmifúkneš dym
na nebo Dmipadá hmla
prstom mi Ebukážeš.

Pod lampou
skúšam svetlo nájsť,
vo váze vädne mak,
vo váze vädne mak.

/: V tichu sám film stráca dej
trháš pás cez slzy sa smej. :/

®


Sólo:
H|--6-6-6-4-3-4-3---6-6-6-4-3-4-3------

H|--6-6-6-4-3-4-3---1------------------
G|--------------------3-3-3---3---3----
A|--------------------------3---3---3--

®


BPod lampou... Eb
pod lamDmipou... Cmi

BPod lampou... Eb
pod lamDmipou... Cmi

B