Nocadeň

Steny

Asus2 Hsus2 C#sus2 D#sus2 Esus2
H|--0---0---0---0---0--
G|--2---4---6---8---9--
D|--2---4---6---8---9--
A|--0---0---0---0---0--

ABuď ticho nechaj sa Hviesť
spolu dotkneme sa C#mihviezd
ja viem, že znie to jak Hgýč
ak chceš už Enepoviem Anič.
Len šepkaj daj sa uHniesť
znesiem ti jednu z tých C#mihviezd
nie ja už nepoviem Hnič
láska je Enádherný Agýč. H C#mi H E

Slnko Avodu a vzduch
skúšam Hchytiť do rúk
a to C#misa a to sa neHdá. E
Slnko Avodu a vzduch
skúšam Hchytiť do rúk
a to C#misa a to sa neHdá. E

®
Raz sa to Avšetko zmení
prebúram Hvšetky steny
prebúrať C#mivšetky steny
sa Hdá. E
Raz sa to Avšetko zmení
prebúram Hvšetky steny
prebúrať C#mivšetky steny
sa Hdá... E
sa Adá... H
sa C#midá... H E
sa Hdá... E
sa C#midá... H E