Peter Nagy

Ako bola objavená Amerika

A D E A
F#mi Hmi E A

Peter:
AIstý pánko DKolumbus
Ezmeškal raz svoj Aautobus,
Aako bolo Dvtedy módou
Evybral sa vám Ajednou loďou.

Všetci:
AIstý pánko DKolumbus
Ezmeškal raz svoj Aautobus,
F#miako bolo Hmivtedy módou
Evybral sa vám Ajednou loďou.

A D E A
F#mi Hmi E A

Vašo:
HPlával na nej Edlhé míle,
F#viac, ako mu Hbolo milé,
Hvoda nemá Ekonca – kraja,
F#čítal teda HKarla Maya.

Všetci:
HPlával na nej Edlhé míle,
F#viac, ako mu Hbolo milé,
G#mivoda nemá C#mikonca – kraja,
F#čítal teda HKarla Maya.

H E F# H
G#mi C#mi F# H

Beáta:
CČítal si o Findiánoch,
Gčo bývajú v Cpestrých stanoch,
Cvyšplhal sa Fpo rebríku
Ga objavil CAmeriku.

Všetci:
CČítal si o Findiánoch,
Gčo bývajú v Cpestrých stanoch,
Amivyšplhal sa Dmipo rebríku
Ga objavil CAmeriku.

C F G C
Ami Dmi G C

Peter:
AIstý pánko DKolumbus
Ezmeškal raz svoj Aautobus,
Aako bolo Dvtedy módou
Evybral sa vám Ajednou loďou,
Evybral sa vám Ajednou loďou,
do EAmeriky Ajednou loďou.