Peter Nagy

Gramofónoví ľudkovia

CV mojom gramofóne Gžijú gramoCfónci
lovia mi v ňom zvuky Gmalí, hraví Clovci,
Fa čo ešte robia, Cpoviem ti to Amipresne,
Dmina tenučké Gdrážky navíjajú Cpiesne.

F C Ami Dmi G C

V tvojom gramofóne žijú gramofónci
lovia ti v ňom zvuky malí, hraví lovci,
a čo ešte robia, poviem ti to presne,
na tenučké drážky navíjajú piesne.

F C Ami Dmi G C

V našom gramofóne žijú gramofónci,
lovia nám v ňom zvuky malí, hraví lovci,
a čo ešte robia, povieme to presne,
na tenučké drážky navíjajú piesne.

F C Ami DmiNa tenučké Gdrážky navíjajú Cpiesne.