Peter Nagy

Telefón

Tempo rubato

DmiDarujem vám Amitelefón,
Dmičo má Btaký Ckrásny tón,
Fkeď telefón Czazvoní,
Dmivšetkým Bvšetko Gmi7vyplCsus4ní. C

FNech je CPeter DmiprincezFnička,
Btaká Gmičo má Cbiele líčka,
Fnech sa CKuko DminehneFvá,
Bnech sa Cradšej usmieFva.

Paťa nech je černokňažník,
čo má veľký čierny dáždnik,
nech je všetko presne tak
alebo aj naopak.

®
FPí, Cpá, DmiAmipa pá,
BPaťa, CPeter Fhrá, C
FPí, Cpá, DmiAmipa pá,
BPaťa, CPeter hrá. F

Nech je Peter ježibaba,
čo má sladký lekvár rada,
nech je Paťa Valibuk,
čo vyvalí každý buk.

Nech je Paťa snehulienka,
v drieku ako prútik tenká.
Nech je všetko presne tak
alebo aj naopak.

®