Richard Müller

Ako vánok

Ako Cmivánok
prichádza Fspánok
G#prikradne sa sladký Gzlodej
do našich Cmischránok. G
Chvíľu nami Cmiblúdi
a potom keď sa Fnudí
G#necháva nás opusteGných
prapodivných Fľudí. G G#

®
G#Nemám Gnárok
som len prázdny Cmihárok. F
G#O chvíľu zas Gvynorím sa
Fako z rožku párok. G G#
Nemôžem Gza nič.

Cmi G

Cvakne zámok,
keď zmĺkne amok,
je zas vo mne zvláštne prázdno,
opustený stánok.
A temné prúdy,
špliechajú mi v hrudi,
vysielajú z mozgu signál,
nech sa s nimi súdi.

®


®


®


+ To všetko iba spánok.