Heľenine oči

Trim ho

A Asus4 2x
  A      D        E
E|-9-----9- E|-10------10- E|-12------12-
H|--10-10-- H|---10--10--- H|---12--12---
G|----9---- G|-----11----- G|-----13-----

hra doprovodna gitara pocas refrenu opakovane na kazdy akord

®
Trim Aho, trim sebe Dteho šaleneho Apsa,
trim sebe Dteho šaleneho Apsa, bo me poEkúše.
Trim Aho, trim sebe Dteho šaleneho Apsa,
trim sebe Dteho šaleneho Apsa, bo me poEkúše.

EA on ho neutrimal na svojim DlaAne
Ea on ho neutrimal na svojim DlancuAchu.
EA on ho neutrimal na svojim DlaAne
Ea on ho neutrimal na svojim DlancuEchu.

®


+ bo me poAkúše, bo me poEkúše,
bo me poAkúše, bo me poEkúše, bo me poAkúše. D A