Ahmed má hlad

Ty ž mene pidmanula

Dmi

DmiTy kazala v ponedilok,
Amipidem razom na barvinok,
Dmija pryšov, tebe nema,
Amipidmanula, Dmipidvela.

®
FTy ž mene pidmanula,
CTy ž mene pidvela,
DmiTy ž mene molodoho
Amiz uma rozumu Dmiizvela!

Ty kazala u vivtorok,
pociluješ raziv sorok,
ja pryšov, tebe nema,
pidmanula, pidvela.

Ty kazala u seredu,
pidem razom po čeredu,
ja pryšov tebe nema,
pidmanula, pidvela.

®


Ty kazala u četver,
pidem razom na bander,
ja pryšov, tebe nema,
pidmanula, pidvela.

Ty kazala u pjatnycu,
pidem razom po pšenicu,
ja pryšov, tebe nema,
pidmanula, pidvela.

®


Ty kazala u subotu,
pidem razom na robotu,
ja pryšov, tebe nema,
pidmanula, pidvela.

Ty kazala u nediľu,
pidem razom na vesiľa,
ja pryšov, tebe nema,
pidmanula, pidvela.
Ukrainská ľudová