Živé kvety

Silný jak lev

F Ami G

    F   Ami  G    F   Ami  G
e|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|--------0---------------------0---------------|
D|-0-2-3----3-2-3-2-0----0-2-3----3-2-3-2-0-----|
A|------------------------------------------3-2-|
E|----------------------------------------------|

FVyhradia ti Amimiesto chrbtom Gk svetu,
Fžiť si môžeš Ami len keď má drak Gsiestu.
FPozerajú Amisa na teba Gz výšky,
Fa smejú sa keď Aminechceš žrať ich Gzvyšky.

®
Nech je silný náš Fspev jak Amilev,
nech Glomcuje bránami,
nech zastaví Fčas, pozdvihne Aminás,
aj hlavy Gtých, čo idú za nami.
Nech je silný jak Flev náš Amispev
nech Gotriasa ich pravdami,
a ak ho odveje Fvietor nech je to len Amipreto,
aby ho Gpočuli tí za nami.

Neveria ti, že sa nedáš kúpiť,
podľa nich si len naivný a hlúpy,
a pritom stavajú si chrámy z tvojich dlaní,
a aj tak páchne to v nich ako z dračej tlamy.

®


F Ami G

Veríš, že si postavíš svet vlastnými silami
a takí ako my sú pre nich čierny medzi bielymi.
A tak všetky zbrane nosíš tajne všade zo sebou,
je to len jasný zrak a jasný hlas
a jasný počet slov.

®