Živé kvety

Ešte sme neleteli vesmírom

Akordy sú v originálnej tónine. Pre ľahšie hranie je lepšie transponovať o -1

Eb B Fmi G# B Eb 2x

Ešte sme Ebneleteli jediným vesmírom spolu,
Bešte sme sa nevideli Fminavzájom
G#padať B tvárou Ebdolu.

Ešte sme neležali v úžase na dne konca,
nevideli oceľ zahorúca,
keď sa do nej udrie ozaj
kladivami srdca.

A ešte nevidím si na krok
a znamenia ma pletú,
niečo v tvojej chôdzi ukazuje cestu,
vraví: Hneď teraz a tu!

A ešte neviem, čo ma drží, čo ma púta,
niečo v tvojej koži, niečo v tvojich ústach
vraví: Prídeme tam.

®
Ale už Fmiviem, že ak to umrie,
tak iba Ebvlastnou zbraňou,
a že Fmioheň sa nezažne iskrou,
ak G#nepobežím Bza ňou,
slepo Ebza ňou. B Fmi G#
BSlepo Ebza ňou.

Ešte sme neleteli jediným vesmírom...

A ešte neviem, čo ma drží...

®