Živé kvety

V dobrom aj v zlom

D Gmaj7 Emi G D A7sus4 2x
H|--7--7-5--7--7-5--7-7-5-7--

H|--7--7-5--7--7-5--7-7-5-3--

...

DAko by to vyzeralo, Gkeby sa nám stále iba darilo,
Emiteba by to unudiGlo a mňa by asi Dzabilo.
A ako by sme vyzerali my, Gveď by sme nechodili po zemi.
EmiAko by sme vyzeraGli? Ako usmievaví Dtupci z reklamy!

Teraz ma Gpreveď svojim bankrotom,
teraz ma Dpreveď svojim peklom,
keď som Emipri tebe stála v Gdobrom,
budem Dpri tebe stáť Dsus2aj v Dzlom.
Teraz ma Gpreveď svojim peklom,
Dnejde o bolesť, nejde o to,
Emipri tebe som stála v Gdobrom,
budem Dpri tebe stáť aj v zlom,
stáť aj v Emizlom, G
stáť aj v Dzlom,
stáť aj v Emizlom, G
stáť aj v Dzlom.

D G Emi G D