Modus

Úsmev

CÚsmev - Fnie je žiadna šifra
je to malá výhra Clíc.
Úsmev - Fskús ho ďalej prihrať
oblúčikom do uClíc.

Úsmev - ten vždy do troch ráta
jamky do líc fúkne ti.
Úsmev - v čiapke kamaráta
pehavo sem priletí.

®
BÚsFmev, DmiúsAmimev,
Bto je šanca premeneFná.
BÚsFmev, DmiúsAmimev,
Bdetské líca červené Cmá,
červené Fmá. B G

Úsmev - vie ho každé dieťa
k nemu dovedie ťa hneď.
Úsmev - ten si voľne lieta
v detských tvárach naspamäť.

Úsmev - ľahučko sa šíri
poštou dievčat chlapcov líc.
Úsmev - nezbedný a číry
leť si z ulíc do ulíc.

®


Ná na...

®