Modus

Veľký sen mora

CLode majú Cmaj7mená žien,
o nich ten svoj Amiveľký sen
more Dmisníva, more Csníva. G

Modré oči zálivov
na dne závoj krásnych snov
more skrýva, more skrýva.

Biele ruky hladkých vĺn
v modrej púšti prázdny čln
more skrýva, more GskrýCva.

®
AmiMená Flodí strateCných
Fnevráti sa Gžiadna z nich.
AmiMená Flodí strateCných
FnevráGti sa Cžiadna z nich.
Na na na...

Koľko sľubov, koľko slov
koľko túžob koľko snov
more skrýva, more skrýva.

Odlesk dávnych požiarov
lesy štíhlych stožiarov
more skrýva, more skrýva.

®