Modus

Hop, hop malí žiaci

  D    Hmi A
e|--10-7-5-2-0-2-------------
H|----------------5-5-5-7----
G|------------------------2--

  Hmi   G   A
e|-------------------------5-
H|--3-3-3-3-7-5-3--5-5-5-7---
G|---------------------------

HmiMalý žiačik ide Ado školy,
no Eminajprv musí Gvstať,
Hmiledva ráno oči Aotvorí
a Emion to nemá Grád,
Hmina posteli sa vždy Aoblieka
Emitempom slimáGka,
Hmia čas ten tak rýchlo Auteká,
Emikašle na žiaGka.

A potom Dhop, hop,
Askáče taška na pleGcia. A Hmi A

Malé dievča ide do školy,
no jej sa chce tak spať,
premýšľa či oči otvoriť,
no kto by to mal rád,
po byte si blúdi sem a tam,
sem a tam a sem,
chystajú sa dlho dievčatá,
sama to je ťažké, viem.

A potom hop, hop,
skáče taška na plecia.

®
DHop, hop malí Hmižiaci,
Aja vám pomôžem,
Hmitútú malú pesničku
Go vstávaní Aviem.
DHop, hop malí Hmižiaci,
Aaj ja ľúbim spať,
Hmiráno muky prežívam
a Gnebudím sa Arád.
3x


spieva Janko Lehotský a Ivona Novotná
Own work.