Modus

Dievčatá

E|--3--2-3-2-3---2-3---3---5-3-2-3--
H|-------------------3--------------

GDievčatá Hmi – hlavy Emisa nám krútia z Cvás.
GDievčatá Hmi – máte Emiv sebe krehkosť Cváz.
GZ kaluže a Hmido blata
Cza nos vedú Dnás
dievčaGtá... Hmi Emi Hmi C D G

Dievčatá – ani neviem čí som dnes.
Dievčatá – pre vás strácam hlavu späť.
Z kaluže a do blata
za nos vedú nás
dievčatá...

Dievčatá (dievčatá) – máte tajné chodníčky (tajné chodníčky).
Dievčatá (dievčatá) – pred vami sme maličký (áno, maličký).
Z kaluže a do blata
za nos vedú nás
dievčaGtá... Hmipre vás dnes Emihlavu Cstrácam
(Hmióó CdievčaDtá) 4x

DievčaGtá... Hmi Emi Hmi C D G