Modus

Keď sa raz oči dohodnú

AmiKeď sa raz oči Emidohodnú
Fuprostred ulíc
Gviem aj to sa stáva.
AmiMáme zas lásku Emináhodnú
Fprišla a zmizne,
Gviem aj to sa stáva.

®
AmiPoprosme čas nech sa Fneplaší,
Gako sa krásne Cmlčí. C C/H
AmiPoprosme čas nech sa Fneplaší,
Gpre ľahkosť tiel a duší.

Keď sa raz oči dohodnú
to ostatné sa
tak strašne ľahko stáva.
Nedostať nikde krajšiu tmu,
tak na mňa žmurkni
to je vždy dobrá správa.

®


AmiStopnime čas, G F
Gstopnime čas. G Ami
AmiStopnime čas, G F
Gstopnime čas. G Ami

Keď sa raz oči dohodnú
uprostred ulíc
viem aj to sa stáva.
Máme zas lásku náhodnú
prišla a zmizne,
viem aj to sa stáva.

®

+ Amiduší.

AmiStopnime čas, G F
Gmladosť je raz. G Ami
AmiStopnime čas, G F
Gmladosť je raz - Glen Amiraz.
2x