Metalinda

Jan Amos Džínový

D|--------0-------------0-----
A|-----4-----4-------4-----4--
E|--2-------------2-----------

F#miNemal rád Eznámky a Hmistres,
frázy, EbifľovaF#minie.
Jediný Ena koho Hmidnes
zo škoEly spomeF#miniem.

Chodil Av tričku a Edžínoch,
mal Hmilen nás a Avíno,
DJán Amos náš Eprofák angliF#minár.
Všetkým Ababám sa Epáčil,
Hmivravieval Ažiaci:
Dslov, čo treba vedieť je len C#pár.

®
F#miSlobodný je Dfree a Eobloha Asky
F#mimier sa povie Dpeace a Eláska Alove.
Tých Dpár slov podstatHminých
ak C#cítiš ich a F#mivieš
potom Dcelý svet ti rozuEmie...

Jan Amos Džíno
skončil vraj so školou.
Učením príliš novým
dráždil inšpektorov.

Chodil v tričku a džínoch,
mal len nás a víno,
Ján Amos náš profák anglinár.
Všetkým babám sa páčil,
vravieval žiaci:
slov, čo treba vedieť je len pár.

®


Nánanananá...