Kosa z nosa

Hryzni

G D A A G D 2x

DHryzni, hryzni ma do Gjazyka,
nech cítim, A7že si tu,
cez dvere Gdo bytu, Dvo mne.

Škrabni, na krku škrabni ma,
chcem vedieť, že si tu,
cez mrežu do bytu, vo mne, drahá.

®
G D AKlesni.
A G DKu dnu.
G D AKu mne. A G D

Udri, udri ma do temena,
vieš čo to znamená,
že dotyk bez mena, je premňa.

Kopni, a do brucha kopni ma,
hrozba je nemenná,
bolesť je odmena, pre mňa, drahá.

®


Buchni, zabuchni ma do seba,
prítomnosť necelá,
do cely vletela, do mňa.

Zavri, a do seba zavri ma,
otázka ukrytá,
na svetlo nepýta, zo mňa, drahá.