Kosa z nosa

Rozdiel

D Hmi G 4x

DRozdiel medzi Hmimnou a tebou je Gškára,
D ty si Hmitrávnik a ja som Ghnusná čierna škvára.

Sú nebezpečia dve, kým deň bude sýty,
jedno ja som a druhé nehasnúce si ty.

D Hmi G 4x

Rozdiel medzi mnou a tebou je škára,
ty si trávnik a ja som hnusná čierna škvára.

Sú nebezpečia dve, kým deň bude sýty,
jedno ja som a druhé nehasnúce si ty.

ŠkáDrááá... Hmi G

Rozdiel medzi mnou a tebou je škára,
ty si trávnik a ja som hnusná čierna škvára.

Sú pokušenia dve, kým nastane ráno,
jedným sa bránim a druhým vravím nezmyselné áno.