Kosa z nosa

Dokorán

D G 2x

DDnes v srdci túžbu Gmám,
Dkeď otváram ho dokoGrán,
Dkeď všetko čo v ňom Gmám,
na papier vylieDvam. G

D G 3x

DLen tebe Gdrahá.
DLen tebe Gzlatá.
2x

D G 4x

DLen tebe Gdrahá,
Dlen tebe Gzlatá.
DDarujem, čo v srdci Gmám,
Ddarujem, čo v srdci Gmám.