Lojzo

Zita Obezita

CVykračuje po ulici ledva že sa sunie,
s vlastnou Zitou Obezitou prechádza sa kľudne.
FPyšný na jej kypré tvary, krásne línie,
Cako sa jej dobre darí v Gnašej malej krajiCne.

®
CS veľkou chuťou o desiatej C7denne večerá,
Fpotom v noci potichúčky C7stále priberá.
GS milou Zitkou Obezitkou C7jedlá vyberá.
Na špajzu mu dali zo dve zámky železné,
do chladničky zase štyri pasce drevené,
jeho zvyky zostávajú pevne nemenné.

Raňajky si hodné, pätnásť rožkov, párky,
k obedu sa ledva zohne, polievky tri šálky.
Večeru má ako hokej na tri tretiny,
buchty, morku, pivo, tortu, ešte trochu slaniny.

®


Koláče sú jeho slabosť, má rád všetky druhy,
najradšej však konzumuje to, čo papá druhý.
Schudnutie je podľa neho cesta do hrobu,
kde len našiel, kde len zobral túto strašnú chorobu.