Lojzo

My nie sme Taliani

DNaša krásna Gsuseda Clen,
Do aGzúroch Csníva.
AFiaty a Dšpagety, Gchren,
v DPetrGžalke Cbýva, býva, býva, býva, Abýva.

®
EMy nie sme Taliani, Gmy nie sme Taliani, D7Lenka. 3x

DNa leto si Gspravila Cplán,
Dže ich Gvidieť Cchce,
Ašikmú vežu, DRím, MiGlán,
DponoGrený Cv hmle.

DKabelky si Gaspoň tri Ckúp,
Dtam sa Gstále Ckradne,
Apeňaženku Dvytrhnú Gz rúk
Da už Gsi aj Cna dne,
na dne, na dne, na dne, Ana dne.

®
EOni sú Taliani, Goni sú Taliani, D7Lenka. 3x

NonoleDtá, nonoleHmitá,
ferra Gmarti nonoleAtá,
velží jené slovaconDte.

Naša krásna suseda len,
o azúroch sníva
Fiaty a špagety, chren,
na Rimini býva, býva, býva, býva, býva.

®
EOni sú Taliani, Goni sú Taliani, D7Lenka. 3x

Za mesiac sa vrátila späť,
zlá je ako čert,
najlepší je Slovák, Čech,
tam vraj takých niet.
Najlepšiu susedu máme,
už nás rada má,
sem-tam si pri nej aj hráme,
žiar v očiach má,
Jágerová.

®
EMy nie sme Taliani, Gmy nie sme Taliani, D7Lenka. 3x

Už si neDmyslí, že Talian má Ahlas,
Ao niečo A7sladší a krásne spieva Das,
Dže taliansky Gmijazyk peknú farbu D
a blúdiť s Aním, že sa všade Ddá... Gmi D