Lasica-Satinský-Filip

Sága rodu Forsajtovcov

(JS: juj, nebite ma, pán kapelník!)

Cmi

(ML: sága rodu Forsajtovcov)

CmiNa hornom konci, na dolnom konci,
nabrúsil Soames si Gkosu.
CHéj, tá kosa veru dobre kosí,
(ML: vokál Július Satinský)
Ghéj, a Soames ju po Hyde parku Cnosí.
(ML: nastupujem ja)
Ta rára rára rára,
Chéj, tá kosa veru dobre kosí,
(JS: nič zvláštne, má vraj tenor)
Ghéj, a Soames ju po Hyde parku Cnosí.

(ML: nasleduje prvý diel, rytmus - tango)
(JS: illustrato)

CmiIrena, to meno vábi ako Grosa,
(JS: Irena, kde ste? Prekliata londýnska hmla!)
Irena to meno zvoní ako Cmikosa.
(JS: ach, to ste vy, Bosíny. A prečo bez nohavíc?)

FmiNa hornom konci vuat,
Cmina hornom konci chuat,
Gvšade si krásna, keď tancuješ Cmibosá.
(JS: môžete sa obuť, milostivá pani)

CVšetci kamaráti by ťa Gchceli mať,
všetci do jedného nežne Cpoláskať.
FBosíny aj starý Forsajt,
CBútora aj Čútora,
Gvšetci by ťa chceli zamknúť
Cdo svojho i do dvora.
FBosíny aj starý Forsajt,
CBútora aj Čútora,
Gvšetci by ťa chceli zamknúť Cdo dvora.

FmiNevädze, kúkoľ, Cmivlčie maky,
Gčlovek je Cmitaký.

Irena,
(JS: druhý diel, bez prestávky)
ja na rukách by som ťa nosil,
(JS: hmm, začína to byť napínavé, James alebo Jones?)
Irena, aj keby Soames tú trávu skosil.
(JS: ...mi lásku alebo majetok? Davajte majetok!)

Na hornom konci,
na dolnom konci,
všade by som ťa o lásku prosil.
(JS: znám jednu dívku, tá má dukáty!)

Všetci kamaráti by ťa chceli mať,
všetci do jedného nežne poláskať.
(JS: a ktorýže menovite?)
Peťko Paľko z Malužinej
aj sám Turčín Poničan,
(JS: už si to píšem)
ale ja ťa, ale ja ťa, pokosím aj celú sám.
Peťko Paľko z Malužinej
aj sám Turčín Poničan,
ale ja, ťa pokosím aj sám.

Nevädze, kúkoľ, vlčie maky,
človek je taký,
lovek je taký,
ovek je taký,
(JS: to je coda. JF: Škoda.)
vek je taký,
ek je taký,
k je taký,
(JS: hlásky sa nám míňajú)
je taký,
(ML: aj my sa minieme)
e taký,
taký,
aký,
ký,

Irena.
C
dokoncit zaver...