Lasica-Satinský-Filip

Bolo nás jedenásť

Ami Ami/H Ami/C H H/G# H/A 4x

AmiBolo nás jedenásť, Huž nás je len desať,
Amivšetci ľudia vravia, Hže nás budú vešať,
Fmaj7lenže ten desiaty C#mitíško sa vytratil,
Cnech si vraj obesia H7iba nás Edeviatich.

No a ten deviaty bol tiež neúprosný,
a tak sme tu teraz zostali len ôsmi,
sľúbil nám ten ôsmy, že nás nepodvedie,
ale ako vidno ostalo nás sedem.

A v tom aj ten siedmy vydal sa na cesty,
ostali sme teda teraz iba šiesti,
nuž a ten náš šiesty pustil tiež do gatí,
a už sme tu iba - kamaráti piati.

Tuším má ten piaty dáky čudný výraz,
nenazdali sme sa a už sme len štyria,
ale aj ten štvrtý netúži do raja,
nenapádne zdúchol, a sme iba traja.

Zrazu vraví tretí, čože nás už spája,
tak sme tu zostali len kamarát a ja.
Len kamarát a ja.

Už nás idú vešať, darmo kričím rata,
a tak som v tom nechal toho kamaráta.

Bolo nás jedenásť, už nás je len desať,
pôjdeme sa pozrieť, keď ho budú vešať.

Ami Ami/H Ami/C H H/G# H/A