Lasica-Satinský-Filip

Valutový cudzinec

Emi C7 H7

EmiValutový C7cuH7dziEminec C7 H7
Emiobesil sa C7na H7kliEminec.
GTíško tam C7visí, Gzafajčil C7by si,
Aminúkam mu spartu len Ckvôli C7žarH7tu.

Viem, že fajčí fajnovejšie,
kvôli spartám by k nám nešiel.
Zlákali ho naše gejše,
ktoré sú vraj prítulnejšie
ako v Tókiu, keď si vypijú.

®
EmiValutový DcudziEminec C7 H7
Emiobesil sa Dna kliEminec. H7
CUž mal toho Gdosť valuDtový Amihosť.
CVystrájal čudné kúsky,
Cna marky lákal Zuzky,
H7teraz je v úzkych.

Minuli sa valuty,
predal by aj galoty (keby dáke mal).
Lenže Zuzky neváhali, kompletne ho ozbíjali
a teraz je nahý ako kráľ,
tak mu treba načo sa sem pchal.

Emi C7 H7

- Ich heiße euch in unserem Betrieb willkommen.
- Ich danke ihnen schön.
- Es gedeihne eine unsere Pflanze.
- Zum wohl!
- Es blühe die Freundschaft zwischen unseren Völkern.
- Ja. Wir kämpfen für den Frieden auf der ganzen Welt.
- Ach, ach, ach. Achtung! Frisch gestriechen.


®
Načo prišiel z Visbádenu,
kde má deti, kde má ženu (tento dobrodruh).
CTeraz z klinca pozeG
Dako v praxi vyzeAmi
C7turisH7tický Emiruch.

Emi C7 H7

- Schprechen Sie Deutsch, bitte?
- Wenn ich Zeitung lese, verstehe ich beinahe Fass alles.
- Könnte ich das Visum aus Gesundheitsgründen um einen Monat verlängert bekommen?
- Welcher Zwek hat ihre Beßuch?
- Ich bin hier auf einer Studienreise.
- Aufrechtiges Beileid.


Počul si Jožo? Chce tu zostať dlhšie. Rozumíš temu?