Lasica-Satinský-Filip

Sťahovaví vtáci

Fmi G# Bmi C x2

FmiTí sťahoG#vaví vtáci
Bmiuž zase odlieCtajú.
Tí sťahovaví vtáci
údajne kamsi na juh.

FmiNeznáme G#miesto doleBmitu,
prosím ťa Cstiahni roleC#tu,
iba nám Gpletú hlavy
Cvtáci sťahovaFmiví.

Tí sťahovaví vtáci
ach o čo ľahšie to má,
tí sťahovaví vtáci
ten kto je všade doma.

Skúšal som lietať bez krídel
a hneď mi každý závidel,
iba nám pletú hlavy
vtáci sťahovaví.

Fmi G# Bmi C 3x
C# G C

Tí sťahovaví vtáci
občas sa nanich rozpomeniem,
tí sťahovaví vtáci
keď lietam od milenky k žene.

Ach, kde som doma, tu či tam,
možno sa na to opýtam,
keď vtáci sťahovaví
priletia zas k nám.

Fmi G# Bmi C