Lasica-Satinský-Filip

Za dedinou

AmiZa dedinou Gštyri vŕby Fmaj7stoja, G
Amijedna z nich je Gurčite tá Fmaj7moja, G
Cta ja chodím, Gkeď sa zvečeDrí,
Fmaj7ta ja chodím, Gkeď sa zvečeAmirí. G

Za dedinou rastú štyri vŕby,
vždy ta zájdem, keď ma jazyk svrbí,
iba jednej z nich sa zdôverím,
iba jednej z nich sa zdôverím.

AmiTá to nikdy Fmaj7nevyzradí,
Gčo na srdci E7mám,
Amiiba ona Fmaj7asi tuší,
Amičo sa deje Fmaj7v mojej duši,
E7keď sem chodievam.

Ak máš aj ty pochybností hŕbu,
tak si nájdi mlčanlivú vŕbu,
tak si nájdi stromček bútľavý,
tak si nájdi stromček bútľavý.

Za dedinou štyri vŕby kvitnú,
čo si počnem, ak tú moju vytnú,
kde sa mojej duši uľaví?
Kde sa mojej duši uľaví?