Lasica-Satinský-Filip

Na výstave

AmiDostal som pozvánku
Gz Tekovského podzámku,
Fradostne Esom Amizhíkol... hík.

Vraj je tam výstava,
vraj je tam výstava,
všeľudových zvykov.

GVystúpil som v Podzámku,
Cpredložil som pozvánku
Ea oni mi kikirikí
Amiukázali Enaše Amizvyky. G

CHneď za bránou na nádvorí
Ajeden chlapík neviem Dmiktorý,
Gdal mi aby som bol Cčulý A
DmipreventívFmine po paCpuli.

CdimPotom kdesi v podlubí
Cvybili mi dva zuby. Cdim C

CVzápäť sudom od kapusty
Azlomili mi všetky Dmiprsty.
GA tu zrazu, jajže CBože, A
Dmiuž mám v Fmichrbte štyri Cnože.

CdimNato v strážnej veži
Czlomili mi väzy,
a Cdimpotom mi v zadnom trakte
Crozgniavili oba lakte.
CdimKeď bol koniec vizity
Ctak ma kopli...

...jazzrock, chlapi!

AmiTak som s flajstrom na brade
Gv primeranej nálade
Fabsolvoval výstavu Ezvykov nášho Amiľudu.

FmiAsi to dám k DdimCdu.