Jana Kirschner

Na čiernom koni

D|--5p7--7-7--5-4-5-5h4-4-5---4-5h7--------
A|-----------------------------------7-7---

A A A A# A A#
A A A G Emi

/: Asus2Ráno vždy keď padne prvá rosa,
točím sa a tancujem bosá. :/

/: Asus2Z tmavej noci ušijem si šaty,
nebude mi zima prikryjú ma vlasy. :/

®
ANa čiernom koni, noc je plná vôní...
E|---9-9-9--9--12-12---9-10--9-10----9h10--7------
H|-------------------------------------------10---


A A A A# A A#
A A A G Emi

/: Keď ma k sebe privolá môj milý,
cestou k nemu povedú ma lesné víly. :/

/: Unesení spolu kúzlom noci,
objavíme v sebe silu božskej moci. :/

®