Jana Kirschner

Keby si bol môj

Emi7 Hmi7 Ami7
E|--3-3-2-1-0--

Emi7Brieždi sa pomaly,
Hmi7nad hlavou oblaky,
Ami7letia si do sveta
a ja sa pozerám,

na krásu nebeskú,
čo visí nad nami
a gúľam očami
a gúľam očami.

Pýtam sa každý deň,
či sa mi pošťastí,
občas sa zasmejem
a snívam o šťastí.

Cesta je kľukatá
a vlak sa zastaví,
dnes sa mi nedarí,
dnes sa mi nedarí.

®
Emi7Ach, keby, Hmi7keby si bol Ami7môj,
ach, keby keby si bol môj,
ach, keby keby si bol môj,
ach, keby keby si bol môj.

Na obed skryjem sa
pred slnkom do tieňa,
ale tá potvora
nájde ma, nájde ma.

Vážky a motýle
tancujú nad hlavou
a oči naplnia
krásou dokonalou.

Pýtam sa každý deň,
či sa mi pošťastí,
občas sa zasmejem
a snívam o šťastí.

Hviezdy sa ligocú,
jak perly na dlani
a slzy tečú mi
tečú mi po tvári.

®


DSnáď cestu k tebe Aminájdem,
na Dkrídlach D/Hvtákov poleCtím.
DStrácaš sa mi v nedohľaAmidne,
Dsnáď D/Hporadím si s Ctým.

medzihra

Nad hlavou labute,
vejú sa perute,
nebeské znamenia,
karty sa vymenia,

hviezdy sa ligocú
jak perly na dlani
a slzy tečú mi,
tečú mi po tvári.

®


Ach keby keby si bol môj!