George Baker Selection

Paloma Blanca

C

C F C C F C
C F C C G C

F

FWhen the sun shines
Bon the Fmountains
and the night is Bon the Frun
it's a new day, Bit's a Fnew way
and I fly up Cto the Fsun.

I can feel the morning sunlight
I can smell the new born hay
I can hear God's voices calling
from my golden sky light way.

®
FUna paloma Bblanca
I'm just a bird in the Fsky.
Una paloma Bblanca
over the mountain I Ffly
no one can Ctake
my freedom Faway.

Once I had my share of losing
once they locked me on a chain
yes, they tried to break my power
oh, I still can feel the pain.

®


B F

No one can Ctake
my freedom aFway. G

When the Csun shines
Fon the Cmountains
and the night is Fon the Crun
it's a new day, Fit's a Cnew way
and I fly up Gto the Csun.

®
CUna paloma Fblanca
I'm just a bird in the Csky.
Una paloma Fblanca
over the mountain I Cfly
no one can Gtake
my freedom Caway.

Karol Konárik - Láska má párik krídel


Keď ma páli v očiach láska, a noc spúšťa hviezdnú sieť,
vlastný tieň ma nepoláska, srdce káže po tme bdieť.

Keď ma úsvit nájde v spánku, sem mi sfúkne z bledých líc,
priletí s ním v rannom vánku, kŕdeľ bielých holubíc.

®
Láska má parík krídel, sú štíhle jako tvoj pás,
láska má párik krídel, sú nežné jako tvoj hlas,
keď zašepkáš, že rada ma máš.

Keď sa schúliš v mojej básni, keď v nej nájdeš skrytý rým,
povieš tíško: "prosím zhasni", potom hádam uveríš.

®


Modulácia:

Keď ma úsvit nájde v spánku, sem mi sfúkne z bledých líc,
priletí s ním v rannom vánku, kŕdeľ bielých holubíc.

®
http://www.youtube.com/watch?v=R36CixkIaIc