Oldies

Joža Sobotka - Japonečka

GV Jokohamě Av přístavu, D7kde noc vládne Gtmou,
loučil se tam Anámořník D7se svou dívenGkou
/: a G7Japonečce Cmalé Cmislzičky Gstékají,
když jeho rety D7rudé slova lásky šeptaGjí :/

Má japonečko malá, dřív než zvadne sakur květ,
tvoje láska neskonalá přivede mě k tobě zpět,
/: ta chvíle odloučení rozplyne se jako dým
a potom děvče milé, budu navždy jenom tvým :/

Byl to ale námořník, co pro ženy žil
a v každičkém přístavu z číše lásky pil,
/: na Japonečku malou dávno už zapomněl,
na její rety rudé, které kdysi líbat směl :/

Má Japonečko malá, až zas budu s tebou sám,
tvoje láska neskonalá povede mě ke hvězdám
/: a jaro až se vrátí všude bude plno krás
pak děvče moje milé, já se k tobě vrátím zas :/