Dušan Grúň

Plavovláska

D A D

Pri Djednej plavovláske, čo mužov nemá v láske,
som zhorel na otázke o šťastí.
Vraj Gláska je vec klamná a starosť prenáramná,
že nevydá sa za mňa, že som zlý.
O-o-Aó, tá plavoDvláska!

®
Že ona je stvoreAná bez lásky Džiť,
že jej nežné rameAná nesmie nik pohlaDdiť,
že dnes má zlé tušeAnie, že má zlý Ddeň,
že mám oči zasneAné a v oA7čiach čierny Dtieň.

Chcel som ju vziať do sveta, tá kráska ma odmieta
a zrak sa jej trblieta ohňom zlým.
Vraj príliš mám smelé sny, vraj príliš som na slečny
a vraj len vtedy bezpečný, keď spím.
O-o-ó, tá mužská cháska!

®


Sólo

D G A D

®


La la la la la la lá...

®