Oldies

Jiří Dědeček - Ondatra

DRychle všichni D/Hdo patDra, Arychle do patDra,
řítí se sem D/HondatDra, Astrašná ondatDra,
Ařítí se sem z finské sauny představitel slizské fauny,
/: Dkdo zůstane D/Hv přízeDmí, Askončí strašně Dzřízený. :/

Ondatra je suverén, je to suverén,
už proběhla suterén, celej suterén,
ožehla si tváře v páře a teď zuří, rve a páře,
/: bůhví, v kterém podlaží na nás tesák obnaží. :/

Rychle všichni do patra, rychle do patra,
řítí se sem ondatra, strašná ondatra,
každý ať je opatrný na ten rypák ondatrný,
/: bijte dravce, a sice: ondatry a lasice. :/

Ondatra či nutrie, -tra či nutrie,
kam se člověk ukryje, kam se ukryje,
hryzne-li mne, též ji hryznu, vy pak za nás držte tryznu,
/: zpívejte nám rekviem, až se zabijem. :/