I.M.T. Smile

Možno si ma pomýliš

G D
Ami C G

GMožno si ma DniekeAmidy
Cbudeš mýliť s Gdažďom,
Gkeď sa vpíjam Ddo teAmiba,
Cprejdem látkou Gkaždou.

Možno si ma niekedy
budeš mýliť s vetrom,
pohrám sa ti s účesom,
s rozťahaným svetrom. G/F#

®
EmiMožno si ma DpomýGliš. A Emi Emi7
EmiMožno si ma DpomýGliš. A Emi Emi7

Možno si ma niekedy
pomýliš so slnkom,
keď ti teplo odo mňa
prejde každou bunkou.

Možno si ma niekedy
pomýliš s hmlou pri rieke,
keď sa stratím, rozplyniem,
a nezbadáš, že kde.

®