I.M.T. Smile

Biely pavúk

AmiZ podšívky saka visia Emi
dve Fbiele nite Ami Emi F
Amia šero lezie Emido kúFta. Ami Emi F
AmiSedíš a čakáš, Emi
veď sa raz Fzoznámite Ami Emi F
Amiiste ťa niečím EmiupúFta. Ami Emi F

AmiA potom spíte
s Emibudíkom FvyzvoneAminým Emi F
Amina všetko sa dá EmiopýFtať. Ami Emi F
AmiVo vlastnom byte
Emiuž treba Fpoznať ceny Ami Emi F
Amičas nemá zlaté EmikopyFtá. Ami Emi F

®
V tom Amibyte Fnechajte si Gbieleho pavúDka
je Amibiely ako Fkrieda Gspadnutá Dna rukáv.
V tom Amibyte Fnechajte si Gpre šťastie Dpavúka
Amipavučinový Fúsmev Gvždy večer Dponúka.

AmiPolnoc je modrá
Emia ľudia v Fbielej koAmiži Emi F
Amimesiacu šípy EmipoláFmu. Ami Emi F
AmiTakmer sa zodral Emismiech
Fkým si trochu Amiožil Ami Emi F
Amia tak sa vložme Emido ráFmu. Ami Emi F

®