I.M.T. Smile

Balada

A Asus4 A

APohnevali sme sa, moje Foči a Cja G
Aprezradili včera, čo už Fdlho taCja. G
AKeď sme sa vracali spolu s Fmilým k leCsu, G
Aodbehli mi vzdorne ku skalFnému teCsu. G

®
FBalabala EmibalaDmida, na nanana na na.
FBalabala EmibalaDmida, je je je je je je je.
FBalabala EmibalaDmida.
FBalabala EmibalaDmida. G

Darmo som volala za sebou ich v hneve,
musel isť môj milý ku skalinám pre ne.
A keď mi ich podal silnou mužnou dlaňou,
nebola som ja viac vlastných očí paňou.

®