I.M.T. Smile

Nepoznám

Ami C G E

AmiNepoCznám krajšie Ghviezdy, Eako Amitie
ktoré Csú v Tvojich Gočiach EukryAmi
pri svetCle ktorých noc Gje, Eako Amideň
a len Cspánok ľahučGký vie im poEnúknuť Amitieň.

Nepoznám sladšie slová ako tie,
ktorými vždy moju hlavu popletieš.
Vychádzajú z dvie--e-er tvojich pier,
bozk je kľúčom jediným, ktorým ich zamknúť viem.

®
AmiJa DminepoznáEm...

Nepoznám krajšie vrchy ako tie,
ktorými máš svoje telo ozdobené.
Pri výstupe na ne ustanem
budem sa po nich túlať, kým nebudú zmapované.

®
AmiPoDmiznámE...
AmiJa nepoDmiznámE...
AmiNepoDmiznámE...

AmiNananana... Dmi Enepoznám...