I.M.T. Smile

More a diaľky

ÚAú úGú... F D A 2x

AMore a diaľky, Gsex bez prestávky,
Fako dlho Dtrvá Araj?
AMilujem teba, Gspať mi to nedá,
Ftak pánboh DpomáAhaj.

Vlna sa dvíha, na krku ryha,
mokrí sme od bozkov.
Milujem teba, si prvá trieda.
mlčím, už nemám slov.

®
CMilujem teba, Epolnoc je bledá.
AmiRád sa ťa naFdýchnem.
CMilujem teba, Eviac ako seba.
AmiLáska je večDná.

ÚAú úGú... F D A 2x

a cele znova...