I.M.T. Smile

Ľudia nie sú zlí

E H C#mi A 2x

EZlodejov je také Hkvantum
že si C#mikradnú navzáAjom.
EBoh sa túla iba Hsám tu
a hľaC#midá si podnáAjom.

V daždi šuštia vkladné knižky,
na toto sa čakalo.
Dobrú noc nám dajú líšky,
dobrú noc nám šakalom.

®
Kašli Edrahá na slHzy,
odvleC#mičiem ťa do herAne.
EĽudia vôbec nie sú Hzlí,
len ľudsC#mitvo je príšerAné.

Prváci si v kvetináčoch
nasadili marišku.
Nik nečaká niet už na čo
koniec sveta nablízku.

Holohlaví pred kostolom
upálili anjela.
Dobre že vraj už raz bolo
diabol vodku nalieva.

®