I.M.T. Smile

Láska

HmiDievHmi/Gča,
Hmi/F#teAba mám Hmirád, Hmi/G Hmi/F# A
HmipoďHmi/Gme
Hmi/F# Asa surfoHmivať. Hmi/G Hmi/F# A

®
//: HmiHolilili, holilili, holili Alajja ://

Dievča, ja ťa mám rád,
musíš ma rada mať...

®


Dievča, teba mám rád,
poďme sa milovať...

®