I.M.T. Smile

Džana

Ami G D

®
/: AmiDžana džana... C Dmi E :/ 4x

DmiÚsEta jak Amiposteľ,
Dmivečer si v nich EusteAmiliem.
DmiKeby Echladný Amivietor zavial,
Dmijazykom sa EprikryAmijem.

®


Možno mi niekto verí,
už som sa zobudil.
Milujem ju veľmi,
tu nehodí sa žiaden rým.

®