I.M.T. Smile

Duch človeka

Emi C G D
G|--4~~9----------------------4~~9--|


EmiDuch CčloveGka z tela sa Dvyzlieka,
Emilen Cvon a Gvon. D
EmiUž nikdy Hviac v tom
Dtele AsmradľaEmivom,
la Hba ba ba Aba.

Duch človeka z tela von uteká,
ktosi z hora sa mu smeje.
Stoj, ešte je čas, ešte chcem rásť,
la ba ba ba ba.

®
Emi CNevycháGdzaj, Dnechoď zo mňa Emivon.
CNevycháGdzaj, Dzačni veriť Emisnom.
CNevycháGdzaj, Dlepšie je nám Emidvom.
CNevycháGdzaj. D