I.M.T. Smile

Kým stúpa dym

G#mi C#mi H B A
D|------------------------------------------------
A|--------6-7-7-4---7-6-6-------6-5-5-4-----------
E|-4--6-7-----------------7---7---------7---7-6-4-

D|--------------6---------------------------------
A|--------6-7-7---7-4--6-6-7-6----5-4-5-----------
E|-4--6-7----------------------7--------7---7-6-4-

G#miTak mi raz hovoHril
prvý z posledEných, posledný C#z prvých:
G#mirozdiel je oliať Hsa
krvavým víEnom a vínom C#v krvi,
G#miiné je zahoHrieť
lásEkou a iné keď láska C#zhorí,
G#mirozdielne vyzeH
more vo fľaEši a fľaša C#v mori. D# D C#

®
Kým G#mistúpa dym
rád C#mistúpam s ním
Htam...
(kde všetko Bkončí a Azačína)
Kým G#mistúpa dym
rád C#mistúpam s ním
Htam... B A

Tak mi raz hovoril
najmenší z veľkých, najväčší z malých:
rozdiel je keď le
skala z tvojich rúk a ty zo skaly,
iné je rozdeliť
jeden ľudský pár a štyri dvoma,
iné byť ode
v koži somára, iné byť somár.

®