I.M.T. Smile

Vrany

®
KrararaEmirákajú Gvrany
Aminečujne mrhoClí.
EmiSme tu tak Gako,
Amikeby sme neboCli. 2x

CVzduch vonia Amitabakom
H7a mokrou Emihlinou.
CMlčím, ty Amihovoríš
H7tiež mlčaniEminou.
CŠvihnutý AmiLacko
H7ti dáva gaštaEminy.
CPredstieraš Aminadšenie,
H7nechceš ho zraniť.

®

e|--0--7-5-7---0--7-5-7--

Zvesené lístie,
zvesené hlavy.
Tvôj pohľad do zeme
tak veľa vraví.
Dohrali sme niečo
v tom mrholení.
Kto je tu víťaz
a kto porazený.

®

e|--0--7-5-7---0--7-5-7--