I.M.T. Smile

Nič nie je isté

Ami

AmiÚsmevy falošné
s blatom sa Dmimieša sneh
všetko sa Amizmenilo
možno len Eomylom
vzťahy sa Frozplynú ako H7v sne. E

Výkony herecké
v modlitbách pri sviečke
anjel sa nevrátil
po tvrdom pristátí
sväté sa premieňa na svetské.

®
AmiNič nie Gje isCté. E
AmiNič nie Gje isCté. E

Myšlienky nekalé
tancujú na bále
topánky zosnulých
živí si obuli
z rýchleho tanga je pomalé.

Chodníky tŕnisté
ľahli si pod lístie
a dobrý úmysel
kam mal prísť neprišiel
zdá sa že všetko je neisté.

®
AmiNič nie Gje isCté. E
AmiNič nie Gje isCté. E
Psy vetria Amivetry spia G
Cvôňa lásky je Eneistá.
Psy vetria Amivetry spia G
Cvôňa lásky je Eneistá.