I.M.T. Smile

Krátki

D

DKrátky s Krátkou bol v hostinci u Dvoch volov,
GKrátky si dal rum a Krátka Dvíno s kolou.
Krátky Krátkej vzal ruku do svojich dlaní,
Gkaždý spoznal hneď, že sú zaDmilovaní.

®
/: Sú svoji Dkrátko Krátky s KrátAkou,
sú svoji Gkrá-Ftko.
Sú svoji Dkrátko Krátky s KrátAkou,
heja Ghej, heja Fhej... :/

D

Krátky s Krátkou šiel z hostinca u Dvoch volou,
objímali sa, obom im dobre bolo.
Každú nedeľu tam chodia Krátky s Krátkou,
možno preto, že sú spolu iba krátko.

®


Heja hej, heja hej...