Horkýže slíže

Lístok na Mars

Emi(VII) C(VIII) A(V)Zelený GRonald H(VII)Reggae!
Emi(VII) C(VIII) A(V) G H(VII)

EmiČo Cstojí lístok Ana Mars
Thousand GmilliHon doEmilars.
CUž od veky Avekov
seven Ghundred Hyears Emiago.
Našporím Csi kopejky,
Apredám čeGpeľ z hokejHky.
EmiA o rok CvyštartujeAme na šnúru
Gz BajkoHnúru. EmiLen...

Csa tak nepoAnáhľaj
spieva GBelinda HCarEmilise.
CNedajú vám Avíza
dva hlaGsy proHti, tri Emiza.
Bude mať z Ctoho prúser,
AexecuGtive proHducer,
Emičaká nás Cvypredaný
AVeľký kráter GamfiteHáter, Emihej!

®
Emi C AVer tomu, že, Gver toHmu, že Emihej!
Emi C AVer tomu, že, Gver toHmu, že Emihej!
Emi C AVer tomu, že, Gver toHmu, že Emihej!
Emi C AVer tomu, že, Gver toHmu, že...

Sto marťanov po kope
človeka nedokope,
ani besná sviňa
na science-fiction do kina.
Marťan pomáha s kufrom,
pýta sa: Where are you from?
My sme z pozemskej sorty,
stačí pozrieť na billboardy, hej!

Počúvam s úžasom
divnú reč s divným hlasom.
Netrvalo dlho
pochopili sme razom,
potom, čo neuspela
maďarská predkapela,
išteném aj s raketou,
my sme dolu u susedov, hej!

®


Sólo:
e|--12-12-10-7-5-3-0-------0-3~--
H|-------------------3-0-3-------

®

G|----4---5---2--------|---4---5---2-------
D|--2---2---2----5-5-4-|-2---2---2----5-4--